به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0.729%) 12
Gta 1
(0.182%) 3
Gta 2
(1.337%) 22
Gta III
(1.580%) 26
Gta Vice City
(69.66%) 1146
Gta San Andreas
(3.343%) 55
Gta IV
(0.972%) 16
Gta Liberty City
(22.18%) 365
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 1645