به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0.703%) 26
Gta 1
(0.378%) 14
Gta 2
(1.758%) 65
Gta III
(2.516%) 93
Gta Vice City
(66.66%) 2464
Gta San Andreas
(4.383%) 162
Gta IV
(1.217%) 45
Gta Liberty City
(22.37%) 827
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 3696