به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0.721%) 24
Gta 1
(0.360%) 12
Gta 2
(1.593%) 53
Gta III
(2.525%) 84
Gta Vice City
(67.43%) 2243
Gta San Andreas
(4.329%) 144
Gta IV
(1.262%) 42
Gta Liberty City
(21.76%) 724
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 3326