به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(9.796%) 804
Gta 1
(9.711%) 797
Gta 2
(9.796%) 804
Gta III
(10.02%) 823
Gta Vice City
(25.07%) 2058
Gta San Andreas
(10.83%) 889
Gta IV
(10.17%) 835
Gta Liberty City
(14.58%) 1197
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 8207