به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0.460%) 3
Gta 1
(0.153%) 1
Gta 2
(0.614%) 4
Gta III
(0.768%) 5
Gta Vice City
(74.19%) 483
Gta San Andreas
(3.840%) 25
Gta IV
(0.768%) 5
Gta Liberty City
(19.20%) 125
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 651