به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0%) 0
Gta 1
(7.692%) 1
Gta 2
(0%) 0
Gta III
(0%) 0
Gta Vice City
(76.92%) 10
Gta San Andreas
(0%) 0
Gta IV
(0%) 0
Gta Liberty City
(15.38%) 2
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 13