به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0.621%) 5
Gta 1
(0.124%) 1
Gta 2
(0.745%) 6
Gta III
(0.745%) 6
Gta Vice City
(72.67%) 585
Gta San Andreas
(3.602%) 29
Gta IV
(0.993%) 8
Gta Liberty City
(20.49%) 165
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 805