به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0.637%) 19
Gta 1
(0.302%) 9
Gta 2
(1.544%) 46
Gta III
(2.316%) 69
Gta Vice City
(67.90%) 2023
Gta San Andreas
(4.296%) 128
Gta IV
(1.275%) 38
Gta Liberty City
(21.71%) 647
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 2979