به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0.646%) 6
Gta 1
(0.107%) 1
Gta 2
(0.754%) 7
Gta III
(0.862%) 8
Gta Vice City
(71.55%) 664
Gta San Andreas
(3.771%) 35
Gta IV
(0.969%) 9
Gta Liberty City
(21.33%) 198
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 928