به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0.710%) 19
Gta 1
(0.261%) 7
Gta 2
(1.645%) 44
Gta III
(2.281%) 61
Gta Vice City
(67.87%) 1815
Gta San Andreas
(4.151%) 111
Gta IV
(1.159%) 31
Gta Liberty City
(21.91%) 586
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 2674