به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0.670%) 24
Gta 1
(0.391%) 14
Gta 2
(1.676%) 60
Gta III
(2.542%) 91
Gta Vice City
(66.91%) 2395
Gta San Andreas
(4.358%) 156
Gta IV
(1.257%) 45
Gta Liberty City
(22.18%) 794
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 3579