به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0.700%) 24
Gta 1
(0.350%) 12
Gta 2
(1.604%) 55
Gta III
(2.508%) 86
Gta Vice City
(67.56%) 2316
Gta San Andreas
(4.375%) 150
Gta IV
(1.254%) 43
Gta Liberty City
(21.64%) 742
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 3428