به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0.747%) 18
Gta 1
(0.290%) 7
Gta 2
(1.578%) 38
Gta III
(2.117%) 51
Gta Vice City
(68.39%) 1647
Gta San Andreas
(4.194%) 101
Gta IV
(1.079%) 26
Gta Liberty City
(21.59%) 520
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 2408