به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0%) 0
Gta 1
(1.123%) 1
Gta 2
(0%) 0
Gta III
(1.123%) 1
Gta Vice City
(84.26%) 75
Gta San Andreas
(3.370%) 3
Gta IV
(0%) 0
Gta Liberty City
(10.11%) 9
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 89