به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0.658%) 13
Gta 1
(0.202%) 4
Gta 2
(1.672%) 33
Gta III
(1.621%) 32
Gta Vice City
(68.87%) 1359
Gta San Andreas
(3.497%) 69
Gta IV
(1.064%) 21
Gta Liberty City
(22.40%) 442
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 1973