به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0%) 0
Gta 1
(0.515%) 1
Gta 2
(0.515%) 1
Gta III
(1.030%) 2
Gta Vice City
(79.89%) 155
Gta San Andreas
(5.154%) 10
Gta IV
(0.515%) 1
Gta Liberty City
(12.37%) 24
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 194