به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0.608%) 8
Gta 1
(0.152%) 2
Gta 2
(1.064%) 14
Gta III
(1.140%) 15
Gta Vice City
(70.87%) 932
Gta San Andreas
(3.422%) 45
Gta IV
(0.836%) 11
Gta Liberty City
(21.90%) 288
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 1315