به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0.694%) 3
Gta 1
(0.231%) 1
Gta 2
(0.462%) 2
Gta III
(0.462%) 2
Gta Vice City
(77.54%) 335
Gta San Andreas
(4.629%) 20
Gta IV
(0.925%) 4
Gta Liberty City
(15.04%) 65
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 432