به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(9.493%) 804
Gta 1
(9.410%) 797
Gta 2
(9.517%) 806
Gta III
(9.729%) 824
Gta Vice City
(25.37%) 2149
Gta San Andreas
(10.68%) 905
Gta IV
(9.894%) 838
Gta Liberty City
(15.89%) 1346
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 8469