به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(9.558%) 804
Gta 1
(9.475%) 797
Gta 2
(9.570%) 805
Gta III
(9.784%) 823
Gta Vice City
(25.07%) 2109
Gta San Andreas
(10.67%) 898
Gta IV
(9.939%) 836
Gta Liberty City
(15.91%) 1339
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 8411