به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0.662%) 21
Gta 1
(0.378%) 12
Gta 2
(1.546%) 49
Gta III
(2.367%) 75
Gta Vice City
(67.73%) 2146
Gta San Andreas
(4.292%) 136
Gta IV
(1.262%) 40
Gta Liberty City
(21.74%) 689
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 3168