به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(9.378%) 804
Gta 1
(9.296%) 797
Gta 2
(9.413%) 807
Gta III
(9.611%) 824
Gta Vice City
(25.97%) 2227
Gta San Andreas
(10.62%) 911
Gta IV
(9.774%) 838
Gta Liberty City
(15.92%) 1365
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 8573