به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0.706%) 26
Gta 1
(0.380%) 14
Gta 2
(1.711%) 63
Gta III
(2.525%) 93
Gta Vice City
(66.70%) 2456
Gta San Andreas
(4.399%) 162
Gta IV
(1.222%) 45
Gta Liberty City
(22.35%) 823
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 3682