به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0.676%) 21
Gta 1
(0.354%) 11
Gta 2
(1.577%) 49
Gta III
(2.350%) 73
Gta Vice City
(67.73%) 2104
Gta San Andreas
(4.378%) 136
Gta IV
(1.287%) 40
Gta Liberty City
(21.63%) 672
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 3106