به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0.692%) 24
Gta 1
(0.346%) 12
Gta 2
(1.674%) 58
Gta III
(2.540%) 88
Gta Vice City
(67.23%) 2329
Gta San Andreas
(4.387%) 152
Gta IV
(1.270%) 44
Gta Liberty City
(21.85%) 757
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 3464