به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0.662%) 19
Gta 1
(0.279%) 8
Gta 2
(1.604%) 46
Gta III
(2.336%) 67
Gta Vice City
(68.05%) 1951
Gta San Andreas
(4.185%) 120
Gta IV
(1.290%) 37
Gta Liberty City
(21.59%) 619
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 2867