به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0.727%) 24
Gta 1
(0.363%) 12
Gta 2
(1.545%) 51
Gta III
(2.515%) 83
Gta Vice City
(67.59%) 2230
Gta San Andreas
(4.274%) 141
Gta IV
(1.242%) 41
Gta Liberty City
(21.73%) 717
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 3299