به نظر شما بیشتر روی کدام یک از سری بازی های جی تی ای کار کنیم؟
(0.694%) 19
Gta 1
(0.256%) 7
Gta 2
(1.645%) 45
Gta III
(2.267%) 62
Gta Vice City
(67.92%) 1857
Gta San Andreas
(4.133%) 113
Gta IV
(1.133%) 31
Gta Liberty City
(21.94%) 600
Gta V

تعداد شرکت کنندگان : 2734